forbot
  • MWC Renaissance
  • קטלוג מוצרים

קטלוג מוצרים

יורו מיכלים
במלאי | Only wholesale 
Wholesale: 13500 RUB מ- 50 יח'
קבוצה: יורו מיכלים
בונקרי זבל
במלאי | Only wholesale 
Wholesale: 22500 RUB מ- 12 יח'
קבוצה: בונקרי זבל
פחי זבל
במלאי | Only wholesale 
Wholesale: 5800 RUB מ- 50 יח'
קבוצה: פחי זבל
בונקרי זבל
במלאי 
175000 RUB
קבוצה: בונקרי זבל
מיכלי זבל
במלאי | Wholesale and retail 
8500 RUB
Wholesale: 7600 RUB מ- 50 יח'
קבוצה: מיכלי זבל
פחי זבל
במלאי | Wholesale and retail 
7400 RUB
Wholesale: 6500 RUB מ- 50 יח'
קבוצה: פחי זבל
מכלים מיוחדים לאיסוף אשפה
במלאי | Only wholesale 
Wholesale: 8500 RUB מ- 50 יח'
קבוצה: מכלים מיוחדים לאיסוף אשפה
מסגרות מבנים
במלאי 
15000 RUB
קבוצה: מסגרות מבנים
פלטות
במלאי 
קבוצה: פלטות
פלטות
במלאי | Only wholesale 
Wholesale: 4800 RUB מ- 100 יח'
קבוצה: פלטות
פלטות
במלאי 
קבוצה: פלטות
מיכלי זבל
במלאי 
קבוצה: מיכלי זבל
מחסומים
במלאי 
קבוצה: מחסומים
מיכלי זבל
במלאי | Wholesale and retail 
5500 RUB
Wholesale: 4900 RUB מ- 100 יח'
קבוצה: מיכלי זבל
בשלבים אוטובוס
במלאי 
קבוצה: בשלבים אוטובוס

תיאור

קטלוג מוצרים MWC Renaissance, רוסיה, - עמוד החברה. פרטי ההיקשרות, פרטי החברה כתובת, מספרי טלפון, פקס מוצרים ושירותים