forbot
  • MWC Renaissance
Quầy trưng bày
 Thùng chứa rác
 Thùng chứa rác
5500.00 RUB
 Thùng chứa rác
 Thùng chứa rác
Thùng chứa rác thải gia đình
Thùng chứa rác thải gia đình
Hộp đựng MULTILIFT
Hộp đựng MULTILIFT
 Thùng chứa rác
 Thùng chứa rác
 Thùng chứa rác
 Thùng chứa rác
Thùng chứa rác thải gia đình
Thùng chứa rác thải gia đình
Hộp đựng MULTILIFT
Hộp đựng MULTILIFT
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
 Thùng chứa rác
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
8500 RUB
Wholesale: 7600 RUB từ 50 c
Nhóm:  Thùng chứa rác
Thùng rác đặc biệt
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 8500 RUB từ 50 c
Nhóm: Thùng rác đặc biệt
Thùng rác
Đang có sẵn 
175000 RUB
Nhóm: Thùng rác
 Hộp chứa rác
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
7400 RUB
Wholesale: 6500 RUB từ 50 c
Nhóm:  Hộp chứa rác
 Hộp chứa rác
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 5800 RUB từ 50 c
Nhóm:  Hộp chứa rác
Thùng rác
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 22500 RUB từ 12 c
Nhóm: Thùng rác
Thùng chứa kiểu Châu Âu
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 13500 RUB từ 50 c
Nhóm: Thùng chứa kiểu Châu Âu
Cấu kiện kim loại
Đang có sẵn 
15000 RUB
Nhóm: Cấu kiện kim loại
 Kệ pallet
Đang có sẵn 
Nhóm:  Kệ pallet
 Kệ pallet
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 4800 RUB từ 100 c
Nhóm:  Kệ pallet
 Kệ pallet
Đang có sẵn 
Nhóm:  Kệ pallet
 Thùng chứa rác
Đang có sẵn 
Nhóm:  Thùng chứa rác
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Rjazanskaja provinces,  Rjazan,  390027,  st. Pravolybedskaya d.48 of.505

Thủ trưởng

Artem Komarov

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:
Chi nhánh
Евроконтейнер
Nga, Rjazanskaja provinces,  Rjazan
Địa chỉ:  390027, а-эт Турлатово
đthoại: +7(4912) 511539

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty MWC Renaissance. Tất cả thông tin về MWC Renaissance tại Rjazan (Nga).