forbot
RUB
Danh mục hàng : MWC Renaissance : ALL.BIZ: Nga
Premium Business
Reviews: 1
 • MWC Renaissance
 • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Thùng chứa kiểu Châu Âu
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 13500 RUB/c  - từ 50 c
Nhóm: Thùng chứa kiểu Châu Âu
Thùng rác
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 22500 RUB/c  - từ 12 c
Nhóm: Thùng rác
 Hộp chứa rác
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
7400 RUB
Wholesale:
 • 6500 RUB/c  - từ 50 c
Nhóm:  Hộp chứa rác
 Hộp chứa rác
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 5800 RUB/c  - từ 50 c
Nhóm:  Hộp chứa rác
Thùng rác
Có sẵn 
Giá:
175000 RUB
Nhóm: Thùng rác
Thùng rác đặc biệt
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 8500 RUB/c  - từ 50 c
Nhóm: Thùng rác đặc biệt
 Thùng chứa rác
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
8500 RUB
Wholesale:
 • 7600 RUB/c  - từ 50 c
Nhóm:  Thùng chứa rác
Cấu kiện kim loại
Có sẵn 
Giá:
15000 RUB
Nhóm: Cấu kiện kim loại
 Hộp chứa rác
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 8000 RUB/c  - từ 50 c
Nhóm:  Hộp chứa rác
 Kệ pallet
Có sẵn 
Nhóm:  Kệ pallet
 Kệ pallet
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 4800 RUB/c  - từ 100 c
Nhóm:  Kệ pallet
 Kệ pallet
Có sẵn 
Nhóm:  Kệ pallet
 Thùng chứa rác
Có sẵn 
Nhóm:  Thùng chứa rác
Bờ rào
Có sẵn 
Nhóm: Bờ rào
 Thùng chứa rác
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
5500 RUB
Wholesale:
 • 4900 RUB/c  - từ 100 c
Nhóm:  Thùng chứa rác

Mô tả

Danh mục hàng MWC Renaissance, Nga, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ