forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa MWC Renaissance, Nga, Hộp đựng MULTILIFT,  Hộp chứa rác, Thùng rác, Thùng chứa kiểu Châu Âu, Thùng đựng rác tiêu chuẩn Châu Âu, Container, Thùng chứa rác thải gia đình,  Thùng chứa rác, Thùng thu chất thải gia dụng rắn, Cái thùng